Tippbiler

Betydelig kapasitet
I tillegg til tippbilene har Salten Transportsentral sleptilhengere med 2 til 3 aksler for massetransport, tipp semier. Vi har derfor betydelig kapasitet til å utføre all transport av store mengder masse over lange avstander.

Tippbiler

Salten Transportsentral disponerer for tiden 45-50 tippbiler. Bilene er 3- og 4-akslet og de fleste av disse er utstyrt med dumperkasser med kapasitet fra 10 til 17 m3, asfalttrau samt krokbiler. Med disse bilene kan vi kjøre alle typer fyllmasse, fra sprengt stein til grus og jord. En del av bilene er utstyrt med tandemdrift og er derfor velegnet til krevende anleggskjøring.

 I tillegg til tippbilene har Salten Transportsentral  sleptilhengere med 2 til 3 aksler for massetransport og tipp semier. Vi har derfor betydelig kapasitet til å utføre all transport av store mengder masse over lange avstander.

Mange av våre bileiere har lang erfaring med transport av asfalt om sommeren og brøyting i vinterhalvåret.


Bilder av Tippbiler

Salten Transportsentral har godt om tippbiler. Bilene er 3- og 4-akslet og de fleste av disse er utstyrt med dumperkasser med kapasitet fra 10 til 17 m3

Kontakt oss!

Har du spørsmål i forbindelse med våre tjenester kan du sende oss en melding i skjemaet under, eller du kan ringe oss på telefon:
75 60 08 70

Name er påkrevd. Epost er påkrevd.